Hỗ Trợ Kỹ Thuật Sản Phẩm (Download)
Tài liệu kỹ thuật LT 50 Vectran 50/12 CSI

Đây là Tài liệu mô tả thông số kỹ thuật, tính năng, sơ đồ đấu dây của động cơ ống LT 50 vectran CSI

Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm Somfy – LSN 40 6/28

Động cơ rèm Somfy – LSN 40 6/28 là động cơ ống có lực kéo 6Nm. Động cơ sử dụng cho các loại rèm như: rèm gỗ tự động, rèm cuốn tự động. rèm cầu vòng tự động. Sử dụng cho các bộ rèm cuốn cao tối đa 5m5. Động cơ sản xuất tại Nhà máy của Somfy ở Trung quốc.

Tài liệu kỹ thuật PD4200
Tài liệu kỹ thuật động cơ đẩy cửa sổ AT51TS
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải Somfy – Glydea Ultra 35
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải Somfy – Irismo 50
Tài liệu kỹ thuật AT210
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải AM68
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải somfy – Movelite 35
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải AT82TF
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải AT72EV
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải AT85MH
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải AT72TV-P
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải AT360E
Tài liệu kỹ thuật AH86
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT45M
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT45S
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT45RL
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT35SL
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT35RL
Tài liệu kỹ thuật AT25TE
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT25LE

Tài liệu mô tả thông số, đặc điểm kỹ thuật của đông cơ AT25LE

Hướng dẫn SONESSE® 40 RTS

Đây là tài liệu mô tả thông số kỹ thuật, tính năng và phương pháp đấu dây động cơ Sonesse 40

Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải Somfy – Glydea Ultra 35
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải Somfy – Irismo 50
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải AM68
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải somfy – Movelite 35
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải AT82TF
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải AT72EV
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải AT85MH
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải AT72TV-P
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải AT360E
Tài liệu kỹ thuật AH86
Hướng dẫn SONESSE® 40 RTS
Tài liệu kỹ thuật LT 50 Vectran 50/12 CSI
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm Somfy – LSN 40 6/28
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT45M
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT45S
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT45RL
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT35SL
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT35RL
Tài liệu kỹ thuật AT25TE
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT25LE
Tài liệu kỹ thuật LT 50 Vectran 50/12 CSI
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm Somfy – LSN 40 6/28
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải Somfy – Glydea Ultra 35
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải Somfy – Irismo 50
Tài liệu kỹ thuật động cơ rèm vải somfy – Movelite 35
Hướng dẫn SONESSE® 40 RTS
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT45M
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT45S
Tài liệu kỹ thuật động cơ ống AT45RL
Tài liệu kỹ thuật PD4200
Tài liệu kỹ thuật AT210
Tài liệu kỹ thuật động cơ đẩy cửa sổ AT51TS

There are no download items matching this category criteria.

Catalog
Catalog Sản Phẩm AUTO-HOME
Chi Tiết Thông Số Kỹ Thuật

Bảng Chi tiết Thông Số Kỹ Thuật

Tên Sản PhẩmHình ẢnhLoại RèmTốc ĐộCông SuấtLực KéoChịu tải tối đaĐiện ÁpBảo HànhChỉ Số Bảo VệTấn Số Điều KhiểnFile download
Động Cơ AT72EV-75/20Rèm vải20 cm/s75W1.2Nm220V-230V3 nămIP40433Mhz
Động Cơ AT72TV-WRèm vải14 cm/s75W1.2Nm100V-240V3 nămIP40433Mhz
Động Cơ AT82TFRèm Oze
Rèm vải
14 cm/s13W1.2Nm220V-230V3 nămIP20433Mhz
Động Cơ AT85MHRèm vải75W1.2Nm220V3 năm433Mhz
Động Cơ AH86Rèm vải20 cm/s45W1.2Nm220V3 năm433Mhz
Động Cơ AH86-WifiRèm vải45W1.2Nm220V3 năm433Mhz
Động Cơ Glydea 35 UltraRèm vải90Rpm35W0.6Nm90V - 255V3 nămIP 44433Mhz
Động Cơ Glydea 60 UltraRèm vải140Rpm60W1Nm90V - 255V3 nămIP 44433Mhz
Động Cơ Movelite 35Rèm vải15 cm/s35W0.6Nm90V - 255V3 nămIP 44433Mhz
Động Cơ AT45M 50/12Rèm cuốn
Rèm trần
12 - 45 vòng/phút205W50Nm220V-230V3 nămIP 44433Mhz
Động Cơ AT210Rèm sân khấu
Rèm trần
12cm/s45W1.2Nm220V3 nămIP20433Mhz
Động Cơ PD4200Rèm sân khấu140Rpm180W8Nm220V3 nămIP41433Mhz
Động Cơ AT51TSĐẩy cửa kính15mm/s220V400N1.6kg - 40kg3 năm433Mhz
Động Cơ AT52TSĐẩy cửa kính15mm/s220V400N, 600N1.6kg - 40kg
2.4kg - 60kg
3 năm433Mhz
Động Cơ AT66SĐẩy cửa kính15mm/s220V400N, 600N1.6kg - 40kg
2.4kg - 60kg
3 năm433Mhz
Động Cơ AT45SLRèm trần26 vòng/phút200W20Nm - 40Nm230V3 nămIP 44433Mhz
Động Cơ AT25TERèm cầu vồng
Rèm cuốn
Rèm Roman
Rèm sáo gỗ
40 vòng/phút13W1.1Nm100V-240V3 nămIP20433Mhz
Động Cơ AT25LERèm cầu vồng
Rèm cuốn
Rèm Roman
Rèm sáo gỗ
20 vòng/phút13W1.1Nm100V-240V3 nămIP20433Mhz
Động Cơ AT35RLRèm cầu vồng
Rèm cuốn
Rèm Roman
Rèm sáo gỗ
17Rpm - 28Rpm121W - 144W6Nm - 10Nm100V-240V3 nămIP 44433Mhz
Động Cơ AT35SLRèm cầu vồng
Rèm cuốn
Rèm Roman
Rèm sáo gỗ
17Rpm - 28Rpm121W - 144W6Nm - 10Nm100V-240V3 nămIP 44433Mhz
Động Cơ AT45RLRèm trần26 vòng/phút145W20Nm - 40Nm230V3 nămIP 44433Mhz
Động Cơ Rèm Vải AT360ERèm vải20 cm/s45W0.8Nm230V3 nămIP40433Mhz
Động Cơ Raex MD920Rèm vải20 cm/s39W1.2Nm100V-240V3 nămIP40433Mhz
Động Cơ AOK AM68Rèm vải20 cm/s39W1.2Nm100V-240V3 nămIP40433Mhz
Động Cơ Irismo 50Rèm vải15 cm/s60W1Nm90V - 255V3 nămIP 44433Mhz
Động Cơ LSN 6/28Rèm trần26 vòng/phút145W20Nm - 40Nm230V3 nămIP 44433Mhz
Động Cơ SONESSE 40 RTSRèm vải90Rpm35W0.6Nm90V - 255V3 nămIP 44433Mhz
Tên Sản PhẩmFile download
Động Cơ AT72EV-75/20
Động Cơ AT72TV-W
Động Cơ AT82TF
Động Cơ AT85MH
Động Cơ AH86
Động Cơ AH86-Wifi
Động Cơ Glydea 35 Ultra
Động Cơ Glydea 60 Ultra
Động Cơ Movelite 35
Động Cơ AT45M 50/12
Động Cơ AT210
Động Cơ PD4200
Động Cơ AT51TS
Động Cơ AT52TS
Động Cơ AT66S
Động Cơ AT45SL
Động Cơ AT25TE
Động Cơ AT25LE
Động Cơ AT35RL
Động Cơ AT35SL
Động Cơ AT45RL
Động Cơ Rèm Vải AT360E
Động Cơ Raex MD920
Động Cơ AOK AM68
Động Cơ Irismo 50
Động Cơ LSN 6/28
Động Cơ SONESSE 40 RTS